HR Matrix

HR támogatás testreszabva: Ön kiszervezi, mi megszervezzük!

adminisztráció, toborzás, hr szolgáltatás, bérszámfejtés, jogi tanácsadás, könyvelés

Költségmegtakarítás, időhatékonyság, jogbiztonság.

A HR Outsourcing szolgáltatásunk kialakítása folyamán figyelembe vettük évtizedes szakértői tapasztalatunkat, a jelenlegi partnereink igényeit, valamint a munkaerő piac változását egyaránt.

Ezen tényezők és igények ismeretében alakítottuk ki a HR Matrix ágazatunkat:

 • HR adminisztráció,
 • rehabilitációs foglalkoztatás, ahhoz kapcsolódó belső átvilágítás, közvetítés,
 • bérszámfejtés,
 • számviteli tanácsadás,
 • vonatkozó munkajogi változáskövetés,
 • bevallások készítése,
 • ki-és bejelentések bonyolítása,
 • könyvelés felé kötelező adatszolgáltatás,
 • különböző listák, illetve nyilvántartások gondozása.
Ezek a tevékenységek mind kiszervezhetők anélkül, hogy kiszolgáltatottsággal járna az új struktúra.

A 30 éves tapasztalattal rendelkező Pannon-Work cégcsoport több mint négyezer kölcsönzött munkavállalót foglalkoztató integrált HR szolgáltató, amely szolgáltatás magában foglalja a teljes HR adminisztrációs tevékenységet. Legfontosabb értékünk a magasan képzett belső munkavállalói gárda, amelyre alapozva képesek vagyunk professzionális szolgáltatást nyújtani. További lényeges jellemzőnk, hogy csapatunk tagjai mind az ügyfélkapcsolati oldalon, mind a szakmai háttér szervezetben magasan képzettek.

Miért éri ez meg Önnek? Időt és erőforrásokat takarít meg, ha a munkaügyi adminisztráció bármely részét szakképzett, széleskörű ismeretekkel rendelkező cégre bízza, hiszen sem HR munkatársakra, sem bérszámfejtőkre, sem szoftverekre, nem lesz szüksége, valamint a jogszabályok naprakész ismeretének terhe is lekerül a válláról, hiszen igény szerint a szakképzett munkajogászt is biztosítjuk Önnek.


SZOLGÁLTATÁSAINK:

HR adminisztráció

Magasan képzett szakembereink a megbízó által rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok alapján elvégzik a munkavállaló beléptetését, az összes ezzel kapcsolatos teendőt is beleértve, az orvosi alkalmassági vizsgálat koordinálását, a munkaszerződés megkötésével kapcsolatos teendőket, a cafetéria nyilatkozatok kezelését, a munkavállalóknak járó összegek kiszámolását, a jogviszonyok megszüntetését, valamint igény szerint havi adatszolgáltatást is biztosítunk partnereinknek, Excel tábla formájában listát a ki-és belépőkről. Ezen szolgáltatás keretein belül partnereink igényelhetik a jogi tanácsadást, melynek keretén belül munkajogi szakjogászunk munkaügyi audit után javaslatot tesz a megfelelő dokumentáció elkészítésére. Biztosítjuk a folyamatos munkaügyi ügyintézést , valamint személyesen tartjuk a kapcsolatot Partnereinkkel és a munkavállalóikkal is.

Szolgáltatásunk teljeskörű bérszámfejtéssel is igénybe vehető.

 • Munkavállalók beléptetése és kiléptetése
 • Munkaszerződés módosítások
 • Folyamatos munkaügyi ügyintézés
 • Üzemorvosi vizsgálatok nyilvántartása, előkészítése
 • Havi adatszolgáltatás készítése
 • Munkaügyi adminisztráció mellé becsatlakozó bérszámfejtés

Bérszámfejtés

Ezen szolgáltatásunk keretein belül biztosítjuk az adatközlést a hivatalos szervek felé, a munkabérjegyzék elkészítését, szabadságok nyilvántartását. A cafetériával kapcsolatos teendők teljeskörű elvégzését, támogatást a hatósági ellenőrzéseken, valamint a társadalombiztosítási kifizetőhely működéséhez kapcsolódó feladatok teljes körű teljesítését.

2020-tól a HR-Face Kft. megvásárlásával több, mint 22.000 munkavállaló bérszámfejtését végzik a cégcsoport munkatársai.

 • Bérszámfejtés terén az egész folyamat kiszervezhető
 • Belépő és kilépő dolgozók ki- és bejelentése a NAV felé
 • Alkalmazottak adatainak napra kész karbantartása a Megbízó által közölt adatok alapján
 • Jelenléti ívek, beosztások ellenőrzése
 • Bérszámfejtés
 • Munkabérjegyzékek elkészítése és eljuttatása a munkavállalók részére
 • Szabadság egyenlegek nyilvántartása és nyomon követése
 • Táppénz és keresőképtelenség idejére járó ellátás, pótlékok, napi díjak, költségtérítések, eseti kifizetések, jutalmak, juttatások számfejtése
 • Cafetéria nyilatkozatok feldolgozása és a Cafetéria elemek számfejtése, jogszabályi korlátok figyelése
 • Cafetéria rendelés, ügyintézés, Cafe adminisztrációs modul kezelése;
 • Nyilatkozatok kezelése
 • Levonások kezelése
 • Bérfeladás főkönyvi könyvelés felé a Megbízó által igényelt formátumban és adattartalommal
 • Munkabér kifizetői lista elkészítése utaláshoz a Megbízó által igényelt formátumban és adattartalommal
 • Adatközlés hivatalos szervek felé
 • A bérjárulékok 08-as típusú havi bevallásának határidőre történő elkészítése, és továbbítása a cégek felé, a Megbízó kérésére a hatóság felé
 • Járulékok és adók utalási listájának elkészítése határidő és bankszámlaszámok megadásával
 • Statisztikák elkészítése a Hivatal felé
 • Munkáltatói igazolások elkészítése
 • Munkaviszony megszűnése esetén a szükséges elszámolások, igazolások teljes körű elkészítése
 • Támogatás hatósági ellenőrzéseken
 • Társadalombiztosítási kifizetőhely működéséhez kapcsolódó feladatok teljes körű teljesítése.

 

Munkaügyi audit, jogi tanácsadás

Megbízóink számára ad hoc munkajogi problémákban egyedi tanácsadást biztosítunk havi átalánydíjas, vagy óradíjas elszámolás keretében. Munkajogi vitákban peren kívül vagy perbeli jogi képviselet ellátását biztosítunk ügyvédi iroda, munkajogi szakjogász közvetlen igénybevétele útján óradíjas elszámolásban. Bármely speciális munkajogi kérdésben egyedi tanácsadást biztosítunk e-mailen vagy igény esetén akár személyesen is.

Munkajogi tanácsadás, átvilágítás kiszervezése

 • a HR és a bérszámfejtés által használt iratok munkajogi szempontból való áttekintése, frissítése és optimalizálása:
 • munkaszerződések tartalmi felülvizsgálata,
 • a szabályzatok és nyilvántartások monitorozása,
 • valamint azoknak a bérszámfejtéssel való összehangolása.

Eseti jellegű jogi tanácsadásra szolgáltató megbízása

 • munkaviszony megszüntetésekor, ha az előkészített iratminták nem használhatók
 • munkabalesetekkel összefüggő kártérítési ügyekben

Számviteli és könyvelési szolgáltatásnál az alábbiakat lehet kiszervezni

 • könyvelés, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek teljes körű ellátása;
 • könyvelési rendszer kialakítása, meglévő felülvizsgálata;
 • a bevallási kötelezettség keretében beadandó havi, negyedéves vagy éves adóbevallások, valamint egyéb más bevallások elkészítése és elektronikus benyújtása;
 • havi pénzügyi zárások elvégzése;
 • éves zárások elvégzése;
 • éves beszámolók elkészítése és benyújtása;
 • szállítói számlák, bank, házi pénztár és tárgyi eszközök könyvelése;
 • kimenő számlák kiállítása és könyvelése;
 • felkészülés az éves könyvvizsgálatra;
 • könyvvizsgálati asszisztencia;
 • a társaság igényeinek megfelelően kialakított havi menedzsment-jelentéscsomag elkészítése;
 • speciális pénzügyi adatszolgáltatások a tulajdonosok részére, illetve a banki hitelfelvételhez szükséges speciális adatszolgáltatások.

Adótanácsadás körében különösen az alábbi szolgáltatásokat vállaljuk át ügyfeleinktől

 • adózással kapcsolatos egyedi kérdések vizsgálata és szakmai vélemények készítése, adótanácsadói levélben eseti megbízások alapján;
 • állásfoglalás iránti kérelmek előkészítése és előterjesztése az adóhatóságnál, Pénzügyminisztériumnál, feltételes adómegállapítás iránti kérelmek előkészítése;
 • a társaság képviselete adóhatósági és egyéb, a tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzésekor, valamint adóigazgatási eljárás során, észrevételek, fellebbezések, felügyeleti intézkedés iránti kérelmek előkészítése;
 • szerződések adózási szempontból történő előzetes elemzése, valamint adózási szempontból fontos szerződések tervezetének elkészítése;
 • levelezés lebonyolítása az adóhatósággal (gyakorítási kérelem, adategyeztetések, stb.).

Fenti szolgáltatásaink külön-külön is igénybe vehetők.

Rehabilitációs foglalkoztatás

A Pannon-Work Zrt. komplex HR szolgáltatóként, 30 éves munkaerőpiaci tapasztalattal kínálja a rehabilitációs foglalkoztatást kiegészítő szoláltatásokat, mint toborzás, kiválasztás, beillesztés. Ezen szolgáltatás tekintetében saját tapasztalatokra is támaszkodik, hiszen a Pannon-Work saját állományában is foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat, ezáltal is biztosítja a társadalmi felelősségvállalás szempontrendszereit.

Igénybe vehető szolgáltatások
 • Belső átvizsgálás: komplex tevékenység, amely révén a már meglévő állományi létszám közül megvizsgáljuk, hogy van-e megváltozott munkaképességű munkavállaló.
 • Munkaerő közvetítés: foglalkozás-egészségügyi szempontrendszerek figyelembevételével történik a jelölt közvetítése az adott pozícióba.
 • Szakmai tanácsadás, tréningek: amely tartalmazza a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról szóló jogszabályokat, etikai elveket, pénzügyi, bérszámfejtési és HR szempontból fontos elemeket.
 • Érzékenyítő tréning, utánkövetés: amely segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalók zökkenőmentes beilleszkedését.
 • „Try&hire”: a megváltozott munkaképességű jelöltek kölcsönzését követően, saját állományba kerülhet a munkavállaló.
Miért érdemes megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazni?
 • Új munkaerő révén, munk további igénybevétele,
 • Tendereken, pályázatokon kedvezőbbkájával teljes mértékben hozzájárul a termeléshez,
 • Rehabilitációs hozzájárulás befizetésének kiváltása,
 • Munkáltatói kedvezménye elbírálás,
 • A cég arculatának tervezésekor a társadalmi felelősségvállalás is felhasználható.
Miért fontos, hogy a megváltozott munkaképességűek kiválasztását szakemberre bízza?
 • A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályi háttér bonyolult, több jogágat érint,
 • Speciális szakma terület, hosszú évek tapasztalata adhatja meg a megfelelő ismeretet a foglalkoztatási rehabilitáció elsajátításához.
 • Megváltozott munkaképességűek interjúztatása speciális ismeretet kíván. A szakmai pályaút mellett figyelembe kell venni a foglalkozás-egészségügyi tényezőket, a foglalkoztatást kizáró és korlátozó tényezőket, illetve az adott munkahelyi környezetet.

Digitalizálás, dokumentumarchiválás, irattárolás

Ami biztos: minden vállalatnál keletkezik irat. Ami automatikusan felveti a tárolás kérdését.

Ideig-óráig egyszerűen megoldható, de bizonyos vállalatméret és eltelt évek után megoldandó problémává válik. Ennek a feladatnak a megoldására vállalkozott – közösen – a 30 éves múlttal, hatalmas létszámmal és rengeteg irattal rendelkező vállalatcsoport – a Pannon-Work Zrt. &Gamax Kft.

A digitalizálás a környezeti tudatosságra való törekvésen túl több szempontból fontos.

Önnek miért érdemes ezzel a kérdéssel foglalkoznia?

A korábbi, papír alapú dokumentumok is be tudjanak kerülni az elektronikus munkafolyamatokba.

Ezáltal:

 • Lecsökken a tárolt papír mennyisége – helyet szabadít fel
 • Dokumentumok könnyen és gyorsan megtalálhatóak
 • A dokumentum tartalma is kereshető
Mi is az a digitalizálás?

Digitalizálás NEM = a Szkenneléssel! A szkennelés a teljes folyamat csak 10%-a.

A folyamat lépései:

Minden cég más, eltérőek az igények, ezért a lépéseken belül az adott céghez igazodunk

 • Átvétel → Előkészítés → Szkennelés → Célszoftver → OCR felismerő motor → Indexálás → Mintavételes ellenőrzés → Hitelesítés → Tárolás → Adatbázis →Adatbázis szintű ellenőrzés → Vissza logisztika vagy Bér tárolás

Az üzleti modell kétféle lehet:

 • Múlt (backlog) digitalizálása, a meglévő irattárból.
 • Napi keletkező anyagok digitalizálása

Mi kerülhet digitalizálásra? - Minden, ami papír

 • Régi és új dokumentumok / Kicsi vagy nagy iratok
 • Könyv (speciális V alakú könyvszkenner) / Térkép
 • Szerződések / Kényes dokumentumok, melyeket nem lehet szétszedni (pl közjegyzői anyagok) / Űrlapok
 • Akár elektronikus dokumentum is lehet – pl. számla

Hogyan történik a tárolás - Bértárolás

 • A digitálisan hitelesített dokumentumokat meg lehet semmisíteni
 • Ha meg akarják tartani a papír formátumot, vagy jogszabályi kötelezettség miatt nem lehet kidobni, tudjuk szakszerűen tárolni

Miért válasszon minket?

  • Mert a szolgáltatást az Ön cégére szabjuk, így nem fizet ki felesleges munkafolyamatokat
  • Mert rendelkezünk a szükséges szakértelemmel
  • Mert referenciáink „nagyhalak”, megoldunk bámekkora feladatot

  Keressen bennünket. hogy iratait mihamarabb biztonságosan tárolhassa, gyorsan kezelhesse.